SOLD OUT - Arezoo Khazanbeig

  • Moussem Studios

My City, Tehran
Pay what you can – mits reservatie - in het Engels

Architecte Arezoo Khazanbeig heeft een master in de structurele analyse van monumenten en sites aan het Erasmus Mundus Programma, en een advanced master in conservatie van monumenten en sites aan de KU Leuven. My City, Tehran is een presentatie over de metropool Teheran vanuit architecturaal en stedelijk oogpunt, van macro- tot microniveau.

Copyright picture: Farid Teymouri ,Illia Attarpour, Vahid Shabani, Aydin Shahi
Curator: Tehran facades.

Tickets